W dniu 21 kwietnia 2022 roku odbędzie się X Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego zatytułowana „Współczesne problemy i przyszłe wyzwania prawa morskiego” organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

X Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Współczesne problemy i przyszłe wyzwania prawa morskiego” jest poświęcona zagadnieniom, które mają istotne znaczenie dla współczesnego prawa morskiego oraz jego rozwoju. Rola międzynarodowego prawa morskiego jest współcześnie ważniejsza niż kiedykolwiek, w szczególności w aspekcie społecznogospodarczym, gdy świat doświadcza wielu kryzysów, a tempo zmian wywiera wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarki morskiej. W trakcie Konferencji w ramach trzech paneli zostaną poruszone wybrane zagadnienia, dotyczące najistotniejszych prawnych i praktycznych oraz społecznych i gospodarczych problemów, a także wyzwań prawa morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej podmiotów żeglugowych wobec dynamicznie zmieniających się uwarunkowań międzynarodowego obrotu morskiego.

Tegorocznej edycji tradycyjnie towarzyszyć będzie Międzynarodowe Seminarium „Roman maritime law” oraz Panel Młodych Naukowców. Obydwa odbędą się dzień wcześniejtj. 20kwietnia 2022roku.