INFORMACJE

W dniu 18 kwietnia 2024 r. odbędzie się XII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego zatytułowana „Prawo nowych technologii w gospodarce morskiej” organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG, Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

Tegorocznej edycji towarzyszyć będzie Vi Międzynarodowe Seminarium „Roman Maritime Law” (w formie hybrydowej) oraz panel dla młodych naukowców.  Obydwa wydarzenia odbędą się dzień wcześniej – tj. 17 kwietnia 2024 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga natomiast wcześniejszej rejestracji.