LOKALIZACJA

Konferencja odbędzie się na
Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego

Audytorium C (wejście na II i III piętrze)

            

 

Wydział prawa i Administracji fot. Błażej Zabłotny