O Konferencji

W dniu 18 kwietnia 2024 r. odbędzie się XII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego zatytułowana „Prawo nowych technologii w gospodarce morskiej” organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG, Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

XII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Prawo nowych technologii w gospodarce morskiej” jest poświęcona zagadnieniom, które obecnie bardzo silnie wpływają na transformację stosunków prawnych w gospodarce morskiej. Od cyfryzacji po sztuczną inteligencję, blockchain i analizę danych, coraz powszechniej korzysta się z najnowocześniejszych rozwiązań w celu ułatwienia międzynarodowego obrotu morskiego oraz wsparcia funkcjonowania administracji publicznej, w tym w szczególności administracji morskiej. Nowe technologie otwierają też wiele możliwości w zakresie efektywności, dokładności i szybkości obrotu portowo-morskiego. Możliwości wprowadzania i stosowania nowych technologii oraz systemów sztucznej inteligencji wciąż rosną. Już dzisiaj są one wykorzystywane w osiąganiu celów zrównoważonej niebieskiej gospodarki.

Tegorocznej edycji tradycyjnie towarzyszyć będzie panel dla młodych naukowców, który odbędzie się dzień wcześniej – tj. 17 kwietnia 2024 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga natomiast wcześniejszej rejestracji.