PROGRAM

20 KWIETNIA 2023

09:30-10:00 REJESTRACJA

10:00-10:30 OTWARCIE KONFERENCJI

prof. dr hab. Wiesław Laskowski – Prorektor ds. Badań Naukowych UG

mgr inż. Piotr Gawron – Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inspekcji Morskiej

dr Magdalena Adamowicz – Poseł do Parlamentu Europejskiego

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG – Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UG

dr Paulina Topolska – Związek Miast i Gmin Morskich

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG – Kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG


10:30-11:50 PANEL I ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZANIU MORZA

Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Makowski, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW

10:30-10:50 „MARPOL – międzynarodowa konwencja w procesie unifikacji”
dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, Wydział Prawa i Administracji UG

10:50-11:10 „Szkoda wyrządzona morzu”
prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

11:10-11:30 „Prewencja w międzynarodowej ochronie środowiska morskiego – w 50 rocznicę przyjęcia Konwencji MARPOL”
dr hab. Maciej Nyka, prof. UG, Wydział Prawa i Administracji UG

11:30-11:50 „Aktualne problemy odpowiedzialności za szkody spowodowane zanieczyszczeniami ze statków”
dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Wydział Prawa i Administracji UMK

11:50-12:10 DYSKUSJA

12:10-12:30 PRZERWA


12:30-13:50 PANEL II PREWENCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Prowadząca: dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG, Wydział Prawa i Administracji UG

12:30-12:50 „Odpowiedzialność za zanieczyszczenia z wraków statków”
SSO dr Dominika Wetoszka, Wydział Prawa i Administracji UG

12:50-13:10 „Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Armatora za szkody spowodowane zanieczyszczeniami ze statków”
Marek Lewandowski, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA

13:10-13:30 “Zasada prewencji na przykładzie działalności operacyjnej platform morskich zarządzanych przez LOTOS Petrobaltic S.A.”
Magdalena Jabłonowska, LOTOS Petrobaltic S.A.

13:30-13:50 „Problemy praktyczne odpowiedzialności karnej za zanieczyszczenie morza przez statki”
r. pr. Tomasz Nadratowski, Kancelaria Radcy Prawnego

13:50-14:10 DYSKUSJA

14:10-15:00 LUNCH


15:00-16:20 PANEL III ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI W PRAKTYCE

Prowadzący: dr kpt. ż.w. Cezary Łuczywek, Green Management sp. z o. o.

15:00-15:20 „Dekarbonizacja żeglugi – cele i realia zrównoważonego transportu morskiego”
dr hab. Ernest Czermański, prof. UG, Wydział Ekonomiczny UG

15:20-15:40 „Zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza ze statków w prawie Unii Europejskiej a objęcie sektora żeglugi morskiej unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji”
r. pr. dr Adrianna Ogonowska, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy sp. k.
adw. dr Dominik Wałkowski, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy sp. k.

15:40-16:00 „MARPOL: wymagania prawne w zakresie przeglądów i certyfikacji konwencyjnej statków na przykładzie Polskiego Rejestru Statków jako Organizacji Uznanej”
dr inż. Krzysztof Kołwzan, Polski Rejestr Statków SA

16:00-16:20 „Ochrona środowiska a infrastruktura portowa”
Dominika Milion, Baltic Hub Container Terminal Sp. z o. o.

16:20-16:40 DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI