PATRONI HONOROWI

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

.

Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska

.

prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

.

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG

.