XII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAWA MORSKIEGO
„PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII W GOSPODARCE MORSKIEJ”

18 KWIETNIA 2024

O konferencji

W dniu 18 kwietnia 2024 r. odbędzie się XII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego zatytułowana „Prawo nowych technologii w gospodarce morskiej” organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG, Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

Panel Dla młodych naukowców

Katedra Prawa Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, a także absolwentów, którzy przygotowują rozprawę doktorską do udziału w konkursie na wystąpienie podczas panelu dla młodych naukowców XII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego „Prawo nowych technologii w gospodarce morskiej”, który odbędzie się 17 kwietnia 2024 roku.