XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAWA MORSKIEGO
„ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI:
MARPOL – 50 LAT I CO DALEJ?”

20 KWIETNIA 2023

O konferencji

W dniu 20 kwietnia 2023 r. odbędzie się XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego zatytułowana „Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej?” organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG, Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

Panel Dla młodych naukowców

Katedra Prawa Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, a także absolwentów, którzy przygotowują rozprawę doktorską do udziału w konkursie na wystąpienie podczas panelu dla młodych naukowców XI Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego „Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej?”, który odbędzie się 19 kwietnia 2023 roku.