FORMULARZ REJESTRACYJNY DLA STUDENTÓW


ZAPISY ZAMKNIĘTE 

*WARUNKI UCZESTNICTWA:

    1. Rejestracja trwa do 31 marca 2018 roku.
    2. Udział w konferencji jest bezpłatny.
    3. Zarejestrowany osoba jest zobowiązana zgłosić rezygnację z udziału w konferencji za pośrednictwem adresu mailowego sekretariat@prawo-morskie.pl, najpóźniej do dnia 2.04.2018 r. W przeciwnym wypadku organizatorzy zastrzegają sobie możliwość obciążenia poniesionymi kosztami konferencyjnymi w wysokości 80,00 zł.
    4. Zamiast zgłoszonej osoby w Konferencji może wziąć udział inna osoba wskazana przez zgłaszającego najpóźniej do dnia 2.04.2018 r.
    5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.