FORMULARZ REJESTRACYJNY DLA STUDENTÓW


Imię: (wymagane)

Nazwisko: (wymagane)

Uczelnia: (wymagane)

Wydział: (wymagane)

Kierunek: (wymagane)

Telefon:

Adres e-mail: (wymagane)

Czy są Państwo zainteresowani uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w Konferencji?
TakNie

Wyrażam zgodę na warunki uczestnictwa* oraz na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, Dz.U. z 2014 r. pozycja 1182 z późn.zm.)

*WARUNKI UCZESTNICTWA:

    1. Rejestracja trwa do 31 marca 2018 roku.
    2. Udział w konferencji jest bezpłatny.
    3. Zarejestrowany osoba jest zobowiązana zgłosić rezygnację z udziału w konferencji za pośrednictwem adresu mailowego sekretariat@prawo-morskie.pl, najpóźniej do dnia 2.04.2018 r. W przeciwnym wypadku organizatorzy zastrzegają sobie możliwość obciążenia poniesionymi kosztami konferencyjnymi w wysokości 80,00 zł.
    4. Zamiast zgłoszonej osoby w Konferencji może wziąć udział inna osoba wskazana przez zgłaszającego najpóźniej do dnia 2.04.2018 r.
    5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.