REJESTRACJA


Rejestracja na Konferencję rozpocznie się 22.01.2017 r.

Warunki uczestnictwa:

  1. Rezygnację z udziału w Konferencji należy przesłać najpóźniej do dnia 2.04.2018 r. na adres sekretariat@prawo-morskie.pl. W przeciwnym wypadku organizatorzy zastrzegają sobie możliwość obciążenia poniesionymi kosztami konferencyjnymi.
  2. Zamiast zgłoszonej osoby w Konferencji może wziąć udział inna osoba wskazana przez zgłaszającego najpóźniej do dnia 2.04.2018 r.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.