REJESTRACJA

Rejestracja na konferencję rozpocznie się 10 stycznia 2019 roku.

Warunki uczestnictwa:

  1. Rejestracja trwa do 31 marca 2019 roku.
  2. Udział w konferencji jest bezpłatny.
  3. Zarejestrowany osoba jest zobowiązana zgłosić rezygnację z udziału w konferencji za pośrednictwem adresu mailowego sekretariat@prawo-morskie.pl, najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2019 r. W przeciwnym wypadku organizatorzy zastrzegają sobie możliwość obciążenia poniesionymi kosztami konferencyjnymi w wysokości 80,00 zł.
  4. Zamiast zgłoszonej osoby w Konferencji może wziąć udział inna osoba wskazana przez zgłaszającego najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2019 r.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.