REJESTRACJA


Rejestracja na Konferencję została zakończona.

Warunki uczestnictwa:

  1. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
  2. Rejestracja została zakończona.
  3. Rezygnację z udziału w Konferencji należy przesłać najpóźniej do dnia 15.04.2017 r. na adres sekretariat@prawo-morskie.pl. W przeciwnym wypadku organizatorzy zastrzegają sobie możliwość obciążenia poniesionymi kosztami konferencyjnymi.
  4. Zamiast zgłoszonej osoby w Konferencji może wziąć udział inna osoba wskazana przez zgłaszającego najpóźniej do dnia 15.04.2017 r.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.