22 kwietnia 2021 roku

10:00-10:30 OTWARCIE KONFERENCJI

prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Wojciech Zalewski, profesor UG– Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Ludwik Szakiel – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

dr hab. Dorota Pyć, profesor UG – Kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG

10:30-10:50 KEYNOTE SPEECH
ZRÓWNOWAŻONA ŻEGLUGA W PRACACH MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ
dr Dorota Lost-Siemińska, Międzynarodowa Organizacja Morska

PANEL I
ZRÓWNOWAŻONA ŻEGLUGA MORSKA
STANDARD PRZYSZŁOŚCI

Prowadząca: prof. UG, dr hab. Dorota Pyć, Wydział Prawa i Administracji UG

10:50-11:10 ZIELONE STATKI NIEBIESKIEJ GOSPODARKI
dr hab. Ernest Czermański, Wydział Ekonomiczny UG

11:10-11:30 ENERGETYCZNIE PRZYJAZNE PORTY MORSKIE
dr Magdalena Adamowicz, Wydział Prawa i Administracji UG

11:30-11:50 UBEZPIECZENIA MORSKIE WOBEC WYZWAŃ
ZRÓWNOWAŻONEJ ŻEGLUGI
Marek Lewandowski, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA

11:50-12:10 ZRÓWNOWAŻONY RECYKLING STATKÓW
adw. dr Dominika Wetoszka, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

12:10-12:30 DYSKUSJA

12:30-12:45 PRZERWA

PANEL II
INTELIGENTNA ŻEGLUGA MORSKA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SIECIOWA

Prowadząca: adw. Aleksandra Lubowska, Ośrodek ds. IMO przy PRS SA

12:45-13:05 STATKI AUTONOMICZNE PRZYSZŁOŚCI
Inacio Golebski, DNV-GL Poland Sp. z o. o.

13:05-13:25 PRACE MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W ZAKRESIE JEDNOSTEK MASS
Karolina Sypion-Babś, Polski Rejestr Statów SA

13:25-13:45 ODPOWIEDZIALNOŚĆ A STATKI BEZZAŁOGOWE: WYZWANIA DLA PRAWA MORSKIEGO
dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Wydział Prawa i Administracji UMK

13:45-14:05 INNOWACYNY TERMINAL KONTENEROWY, CZYLI JAK ZAPEWNIĆ BEZPIECZNĄ OBSŁUGĘ NOWOCZESNYCH STATKÓW?
Karol Moszyk, DCT Gdańsk SA, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG

14:05-14:30 DYSKUSJA

14:30-14:45 PRZERWA

PANEL III
BEZPIECZNA ŻEGLUGA MORSKA
WSPÓLNY MIANOWNIK

Prowadzący: dr hab. Marek Grzybowski, prof. em. UMG, Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny, Polskie Towarzystwo Nautologiczne

14:45-15:05 BEZPIECZEŃSTWO CYBERNETYCZNE STATKU MORSKIEGO
Adam Niklewski, DNV-GL Poland Sp. z o. o.

15:05-15:25 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA STATKU W TROSCE O ŚRODOWISKO
dr inż. Krzysztof Kołwzan, Polski Rejestr Statków SA

15:25-15:45 WEKTORY CYBERATAKU NA SYSTEMY INFORMACYJNE TRANSPORTU MORSKIEGO
dr hab. Wojciech Wiewiórowski, Wydział Prawa i Administracji UG 

15:45-16:05 STATEK BEZ KAPITANA I ZAŁOGI – O ZMIANACH NA HORYZONCIE MORSKIEGO PRAWA PRACY?
dr kpt. ż. w. Cezary Łuczywek, Green Management

16:05-16:30 DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI