PROGRAM

18 KWIETNIA 2024

09:30-10:00 REJESTRACJA

10:00-10:30 OTWARCIE KONFERENCJI

dr hab. Sylwia-Mrozowska, prof. UG – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Beata Rutkiewicz – Wojewoda Pomorski

dr Magdalena Adamowicz – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Katarzyna Gruszecka-Spychała – Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. usług komunalnych

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG – Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG – Kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG


10:30-11:50 PANEL I E-ADMINISTRACJA MORSKA W NIEBIESKIEJ GOSPODARCE

Prowadzący: r. pr. Jakub Puszkarski, Katedra Prawa Morskiego, Wydział Prawa i Administracji UG

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE ADMINISTRACJI MORSKIEJ W ŚWIETLE ZMIAN PRAWA UE
r. pr. Paweł Krężel, Departament Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Infrastruktury

CYFROWY URZĄD MORSKI
Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

CYFRYZACJA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I DEKARBONIZACJI GOSPODARKI MORSKIEJ – INSTRUMENTY PRAWA UE WSPIERAJĄCE TRANSFORMACJĘ SEKTORA
dr adw. Dominik Wałkowski, Wolf Theiss P. Daszkowski sp.k.

ROLA TOWARZYSTW KLASYFIKACYJNYCH WE WDRAŻANIU MIĘDZYNARODOWYCH NARZĘDZI CYFRYZACJI ŻEGLUGI ORAZ W OSIĄGANIU CELÓW ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI MORSKIEJ NA PODSTAWIE DZIAŁAŃ POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW
dr inż. Krzysztof Kołwzan, Polski Rejestr Statków SA

11:50-12:10 DYSKUSJA

12:10-12:30 PRZERWA


12:30-13:50 PANEL II CYFRYZACJA W ZRÓWNOWAŻONEJ ŻEGLUDZE MORSKIEJ

Prowadzący: r. pr. Zbigniew Jaś, Prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni, Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniew Jaś

ZHARMONIZOWANE ZASADY ELEKTRONICZNEGO PRZEKAZYWANIAINFORMACJI DOTYCZĄCYCH STATKÓW ZAWIJAJĄCYCH DO PORTÓW UE
dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji UG

KILKA UWAG O ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZDALNYCH OPERATORÓW STATKÓW BEZZAŁOGOWYCH
dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Katedra Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu

STATKI BEZZAŁOGOWE – PERSPEKTYWY I WYZWANIA DLA RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO
Marek Lewandowski, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA

ASPEKTY PRAWNE ZASTOSOWANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W ZRÓWNOWAŻONEJ ŻEGLUDZE MORSKIEJ
SSO dr Dominika Wetoszka, Katedra Prawa Morskiego, Wydział Prawa i Administracji UG

13:50-14:10 DYSKUSJA

14:10-15:00 LUNCH


15:00-16:40 PANEL III INTELIGENTNE I ZIELONE PORTY MORSKIE

Prowadząca: SSO dr Dominika Wetoszka, Katera Prawa Morskiego, Wydział Prawa i Administracji UG

ZIELONY PORT MORSKI W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ
dr hab. Monika Adamczak-Retecka, profesor UG, Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji UG
Agnieszka Górka, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Gdańskiego

INTELIGENTNY PORT: JAK ZARZĄDZAĆ PORTEM ZA POMOCĄ NOWYCH TECHNOLOGII
Robert Florczyk, Polski PCS Sp. z o. o.

INNOWACYJNOŚĆ PORTU MORSKIEGO W GDYNI – STUDIUM PRZYPADKU
dr Beata Szymanowska, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA
dr hab. Hanna Klimek, prof. UG, Katedra Transportu i Handlu Morskiego, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
dr Janusz Dąbrowski, Katedra Transportu i Handlu Morskiego, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

NOWE TECHNOLOGIE W PROCESIE PRZEŁADUNKOWYM W TERMINALU KONTENEROWYM
Katarzyna Denc, BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy sp. z o.o.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W PORTACH MORSKICH
Dominika Milion, Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o.

16:40-17:00 DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI