PROGRAM

20 kwietnia 2017 roku

9:00 – 9:30 – REJESTRACJA

9:30 – 10:00 – OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI

dr hab. Jerzy Gwizdała, profesor nadzwyczajny – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Wojciech ZdanowiczZastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Aleksandra DulkiewiczZastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej

dr hab. Jakub Stelina, profesor nadzwyczajny – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG

dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny – Kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG

 

I. PREWENCJA
O PRAWIE MORSKIM W PRAKTYCE I O PRAKTYCE PRAWA

Prowadzący: dr Maciej Nyka, Wydział Prawa i Administracji UG

10:00-10:20 Zdatność statku do żeglugi w systemie prawnym bezpieczeństwa morskiego

dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny, Wydział Prawa i Administracji UG

10:20-10:40 Wtórne przetwarzanie na potrzeby bezpieczeństwa publicznego danych PNR, dotyczących osób odbywających podróż morską Wojciech Wiewiórowski – prezentacja.pdf

dr Wojciech Wiewiórowski, Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Wydział Prawa i Administracji UG

10:40-11:00 Wybrane problemy i wyzwania transportu morskiego w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi

prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni

11:00-11:20 Zmiany w prawie bezpieczeństwa morskiego wynikające z zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

kpt. ż.w. dr Cezary Łuczywek, Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

11:20-11:50 – DYSKUSJA

11:50-12:20 – PRZERWA KAWOWA

 

II. KONTROLA
EFEKTYWNOŚĆ PROCEDUR INSPEKCYJNYCH W KONTEKŚCIE PRZESTRZEGANIA PRAWA

Prowadząca: mgr Krystyna Warylewska, Wydział Prawa i Administracji UG

12:20-12:40 Wpływ prawa Unii Europejskiej na system inspekcji państwa bandery i państwa portu

dr Justyna Nawrot, Wydział Prawa i Administracji UG

12:40-13:00 Bezpieczny statek morski w bezpiecznym porcie – kilka uwag o planach ochrony statku i obiektu portowego

kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

13:00-13:20 Stosowanie procedur kontrolnych państwa portu (PSC) w praktyce

kpt. ż.w. Grzegorz Siemiński, Urząd Morski w Gdyni

13:20-13:40 Kontrola bezpieczeństwa statku – zadania uznanej organizacji (RO)

Dariusz Rudziński, Członek Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A.

13:40-14:00 – DYSKUSJA

14:00-15:00 – LUNCH

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
SKUTKI NARUSZENIA STANDARDÓW I PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO

Prowadząca: mgr Paulina Topolska, Wydział Prawa i Administracji UG

15:00-15:20 Odpowiedzialność armatora za bezpieczną eksploatację statku morskiego

dr hab. Maria Dragun-Gertner, profesor nadzwyczajny, Wydział Prawa i Administracji UMK

15:20-15:40 Stopień przyczynienia się do wypadku morskiego w kontekście odpowiedzialności kapitana statku morskiego – kary nakładane przez Izbę Morską – case study

SSO Wojciech Midziak, Odwoławcza Izba Morska przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

15:40-16:00 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo nawigacyjne – wypadek nawigacyjny (case study)

adw. dr Roman Olszewski, Kancelaria Adwokacka Attorney

16:00-16:20 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pożarowe w porcie morskim

dr Magdalena Adamowicz, Wydział Prawa i Administracji UG

16:20-16:45 – DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI