PROGRAM

Znaczenie podejścia ekosystemowego i usług ekosystemowych w morskim planowaniu przestrzennym

Zasady morskiego planowania przestrzennego

Inwestycje w Porcie Gdańsk w kontekście morskiego planowania przestrzennego

Platformy wiertnicze jako element morskiego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyzwania morskiego planowania przestrzennego dla polskiej administracji morskiej

Scenariusze rozwoju żeglugi morskiej na Bałtyku w kontekście morskiego planowania przestrzennego

Morska energetyka wiatrowa w planowaniu zagospodarowania obszarów morskich

 

 

12 kwietnia 2018 roku

09:30 – 10:00      REJESTRACJA

10:00 – 10:30      UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

mgr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni

Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Gospodarczej

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy
z Gospodarką Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jakub Stelina– Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny – Kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG

 

PANEL I

PRAWO I POLITYKA MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

CZY MOŻNA „RÓWNOWAŻYĆ” PRZESTRZEŃ MORSKĄ?

Prowadzący: Jakub Puszkarski, Wydział Prawa i Administracji UG

 

10:30–10:50 ZASADY MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny, Wydział Prawa i Administracji UG

10:50–11:10 CELE MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

dr Monika Adamczak-Retecka, Wydział Prawa i Administracji UG

11:10–11:30 SPECYFIKA PRAWNEJ REGULACJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO POLSKICH OBSZARÓW MORSKICH

dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nadzwyczajny, Wydział Prawa i Administracji UG

11:30-11:50 ZNACZENIE PODEJŚCIA EKOSYSTEMOWEGO I USŁUG EKOSTEMOWYCH W MORSKIM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

dr Maciej Nyka, Wydział Prawa i Administracji UG

11:50 – 12:20 – DYSKUSJA

12:20 – 12:50 – PRZERWA KAWOWA

 

PANEL II

INSTRUMENTY MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

DZIELIĆ CZY MNOŻYĆ PRZESTRZEŃ MORSKĄ?

Prowadząca: dr Justyna Nawrot, Wydział Prawa i Administracji UG

 

12:50–13:10 STAN ZAAWANSOWANIA PRAC NAD PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW MORSKICH W KRAJACH UE I W POLSCE

dr hab. Jacek Zaucha, profesor nadzwyczajny, Wydział Ekonomiczny UG, Instytut Morski w Gdańsku

mgr inż. Andrzej Cieślak, Urząd Morski w Gdyni

13:10–13:30 WYZWANIA MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO DLA POLSKIEJ ADMINISTRACJI MORSKIEJ

mgr inż. Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Urząd Morski w Gdyni

13:30–13:50 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI MORSKIEJ PRZY REALIZACJI PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW MORSKICH

dr hab. Monika Tomaszewska, profesor nadzwyczajny, Wydział Prawa i Administracji UG

13:50 -14:10 DIFFERENTIA SPECIFICA WŁADZTWA PLANISTYCZNEGO NA OBSZARACH MORSKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dr Jakub Szlachetko, Wydział Oceanografii i Geografii UG

14:10 – 14:40 – DYSKUSJA

14:40 – 15:30 – LUNCH

 

PANEL III

WSPÓLNA PRAKTYKA

JAK RACJONALNIE WYKORZYSTAĆ PRZESTRZEŃ MORSKĄ?

Prowadząca: dr Magdalena Adamowicz, Wydział Prawa i Administracji UG

 

15:30–15:50 SCENARIUSZE ROZWOJU ŻEGLUGI MORSKIEJ NA BAŁTYKU W KONTEKŚCIE MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

dr Ernest Czermański, Wydział Ekonomiczny UG

15:50–16:10 „PLATFORMY WIERTNICZE” JAKO ELEMENT MORSKIEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Magdalena Jabłonowska, LOTOS Petrobaltic SA

16:10-16:30 INWESTYCJE W PORCIE GDAŃSK W KONTEKŚCIE MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Agnieszka Drożdż, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

16:30–16:50 MORSKA ENERGETYKA WIATROWA W PLANOWANIU ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW MORSKICH

Mariusz Witoński, Polskie Stowarzyszenie Morskiej Energetyki Wiatrowej

16:50-17:30 DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI