PROGRAM

11 kwietnia 2019 roku

09:30 – 10:00      REJESTRACJA

10:00 – 10:30      UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

dr hab. Anna Mchnikowska, profesor nadzwyczajny – Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Wojciech Zalewski, profesor nadzwyczajny – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny – Kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG

 

PANEL I – SPECYFIKA PRZEWOZU ŁADUNKU DROGĄ MORSKĄ

Prowadząca: dr Magdalena Adamowicz, Wydział Prawa i Administracji UG

10:30–10:50 AKSJOLOGIA KLAUZUL ŁADUNKOWYCH. STANDARDOWE FORMULARZE UMOWNE
Prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki

10:50–11:10 UMOWA PRZEWOZU ŁADUNKU I DYLEMATY POLSKIEGO USTAWODAWCY
dr hab. Maria Dragun-Gertner, profesor nadzwyczajny WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

11:10–11:30 STANDARD NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZEWOŹNIKA– REGUŁA CZY WYJĄTEK?
dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny, Wydział Prawa i Administracji UG
r. pr. Jakub Puszkarski, Wydział Prawa i Administracji UG

11:30-11:50 PRZEWÓZ ŁADUNKU W CZARTERZE NA CZAS. ROLA KAPITANA STATKU
kpt. ż.w. dr Cezary Łuczywek, Green Management

11:50 – 12:20 – DYSKUSJA

12:20 – 12:50 – PRZERWA KAWOWA

 

PANEL II – ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ROSZCZENIA

Prowadząca: dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Wydział Prawa i Administracji UMK

12:50–13:10 PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE REGUŁ HASKO-VISBIJSKICH
r. pr. Zbigniew Jaś, Prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni

13:10–13:30 KONOSAMENT A BLOCKCHAIN. PRAWNE ASPEKTY STOSOWANIA TECHNOLOGII ROZPROSZONYCH REJESTRÓW W PRZENOSZENIU PRAW WYNIKAJĄCYCH Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA ZLECENIE
dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska, Wydział Prawa i Administracji UG
dr Wojciech Wiewiórowski, Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

13:30–13:50 DEMURRAGE – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESTÓJ STATKU
W PORCIE WYŁADUNKU I SYTUACJA PRAWNA ODBIORCY
r. pr. Maciej Grudziński, Rosicki, Grudziński & Co. Kancelaria Radców Prawnych

13:50 -14:10 ANALIZA OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEWOŹNIKA MORSKIEGO NA TLE REGUŁ HASKO-VISBIJSKICH I REGUŁ HAMBURSKICH. STUDIUM PRZYPADKU
Patryk Ciok, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

14:10 – 14:40 – DYSKUSJA

14:40 – 15:30 – LUNCH

 

PANEL III – UBEZPIECZENIA MORSKIE

Prowadzący: Marek Łepik, TUiR Warta SA

15:30–15:50 SPECYFIKA RYNKU UBEZPIECZEŃ P&I
Marek Lewandowski, TUiR Warta S.A.

15:50–16:10 ISTOTA UBEZPIECZENIA P&I. PRZYKŁADY SPRAW
r. pr. Grzegorz Kuligowski, Green Management

16:10-16:30OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZY PRZEWOZIE ŁADUNKU DROGĄ MORSKĄ
Paweł Krężel, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

16:30–16:50 UBEZPIECZENIA ŁADUNKU – CZY WARTO Z NICH KORZYSTAĆ?
Piotr Lubowski, Sulnave sp. z o.o.

16:50-17:10 RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM – INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE
r. pr. Tomasz Nadratowski, Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Nadratowski

17:10-17:30 – DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI