PATRONIdr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor nadzwyczajny

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

.