PATRONI

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska

prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Rektor Uniwersytetu Gdańskieg

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG