PATRONIdr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor nadzwyczajny

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

.

..

prof. dr hab. Jakub Stelina

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG


Patroni medialni: