PATRONI

PATRONI HONOROWI:

 

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

.

..

Paweł Adamowicz

Prezydent Miasta Gdańska

.

.

Jerzy Mosek

 Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

.


dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor nadzwyczajny

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

.

..

dr hab. Jakub Stelina, profesor nadzwyczajny

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG

.

.

PATRONI MEDIALNI:

Portal Morski

Gospodarka Morska

 Radio Gdańsk

Namiary na Morze i Handel