PANEL DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

AGENDA

VII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Morskie planowanie przestrzenne”

11 kwietnia 2018 r., sala 2042

 

16:00 – 16:15 ROZPOCZĘCIE PANELU

dr hab. Dorota Pyć, profesor nadzwyczajny – Kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG

Joanna Kaleta – Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji ELSA Gdańsk

 

CZĘŚĆ I PANELU

16:15 – 16:30 Pływająca jednostka magazynująco – regazyfikująca FSRU jako element morskiego planu zagospodarowania przestrzennego

mgr Aleksandra Koska – Legieć, Wydział Prawa i Administracji UG

16:30 – 16:45 Wyznaczanie tras żeglugowych a morskie planowanie przestrzenne

mgr Jakub Puszkarski, Wydział Prawa i Administracji UG

16:45 – 17:00 Potencjalne spory kompetencyjne w morskim planowaniu przestrzennym

mgr Jan Buławski, Wydział Prawa i Administracji UG

17:00 – 17:15 Morski plan zagospodarowania przestrzennego – aspekty proceduralne

Aleksandra Szydzik, Wydział Prawa i Administracji UG

17:15 -17:30 PRZERWA KAWOWA

 

CZĘŚĆ II PANELU

17:30 – 17:45 Posadowienie jednostki platformy wiertniczej na dnie Morza Bałtyckiego – wymagania prawne

Adrianna Szyszka, Wydział Prawa i Administracji UG

17:45 – 18:00 Regulacje dotyczące pomocy publicznej przy budowie i rozbudowie portów w Unii Europejskiej

Antoni Otałęga, Wydział Prawa i Administracji UJ

18:00 – 18:15 Znaczenie współpracy i dialogu międzynarodowego w rozwijaniu morskiego planowania przestrzennego ukazane na przykładzie Programu BALTIC SCOPE

Kinga Suchomska, Wydział Prawa i Administracji UG

ZAKOŃCZENIE PANELU

 


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na wystąpienie podczas panelu dla młodych naukowców VII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego „Morskie planowanie przestrzenne”.

Panel dla młodych naukowców odbędzie się 11 kwietnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci i doktoranci wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, a także absolwenci, którzy najpóźniej z dniem Konferencji kończą 35 lat.

Zadaniem konkursowym jest napisanie treści wystąpienia konferencyjnego o tematyce związanej z tytułem Konferencji. Abstrakt wystąpienia należy nadesłać do 15 marca 2018 r. na adres e-mail: sekretariat@prawo-morskie.pl w formacie PDF. Do abstraktu wystąpienia należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1 do regulaminu). Abstrakt powinien liczyć od 800 do 1000 wyrazów.

Regulamin do pobrania pod poniższym linkiem.

Regulamin Konkursu na wystąpienie podczas panelu dla młodych naukowców – VII OKPM

Załącznik nr 1 do Regulaminu – VII OKPM