PANEL DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na wystąpienie podczas panelu dla młodych naukowców VIII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego.

Panel dla młodych naukowców odbędzie się 10 kwietnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci i doktoranci wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, a także absolwenci, którzy przygotowują rozprawę doktorską.

Zadaniem konkursowym jest napisanie treści wystąpienia konferencyjnego o tematyce związanej z tytułem Konferencji. Abstrakt wystąpienia należy nadesłać do 1 marca 2019 r. na adres e-mail: sekretariat@prawo-morskie.pl w formacie PDF. Do abstraktu wystąpienia należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1 do regulaminu). Abstrakt powinien liczyć od 800 do 1 000 wyrazów.

Regulamin do pobrania pod poniższym linkiem.

Regulamin Konkursu na wystąpienie podczas panelu dla młodych naukowców – VIII OKPM

Załącznik nr 1 do Regulaminu – VIII OKPM