PANEL DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

19 KWIETNIA 2017 ROKU

sala konferencyjna nr 2042 (I piętro)

 

Prowadzący:

Joanna Kaleta, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk

Alicja Michalik, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk

 

16:30 – 16:45 ROZPOCZĘCIE PANELU      

dr Magdalena Adamowicz, Katedra Prawa Morskiego WPiA UG

16:45 – 17:00 Zmiana konwencji SOLAS w celu poprawy bezpieczeństwa
w transporcie morskim

mgr Marlena Kaźmierczak

17:00 – 17:15 Przewóz skropionego gazu naturalnego drogą morską – regulacje prawne

mgr Aleksandra Koska – Legieć, Wydział Prawa i Administracji UG, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

17:15 – 17:30 Wpływ kodeksu ISM na podniesienie standardów bezpieczeństwa morskiego

mgr Alicja Śniegocka, Wydział Prawa i Administracji UG

17:30 – 17:45 Kompetencje organów administracji morskiej – teoria
i praktyka

mgr Jan Buławski, Wydział Prawa i Administracji UG 

 

17:45 – 18:00 – PRZERWA KAWOWA

 

18:00 – 18:15 Regulacje ochrony środowiska morskiego jako maritime safety

Patrycja Łukasiewicz, Wydział Prawa i Administracji UG

18:15 – 18:30 Konteneryzacja a bezpieczeństwo – mocowanie i sztauowanie ładunków

Ewelina Ziajka, Akademia Morska w Gdyni

18:30 – 18:45 Prawne aspekty wykorzystywania floating armouries

Wojciech Brzostowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

18:45 – 19:00 Kierownik statku w stanie nietrzeźwości lub stanie po użyciu alkoholu w ruchu wodnym jako podstawowy modus operandi mający wpływ na bezpieczeństwo morskie  – możliwe tryby postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej po ujawnieniu zdarzenia związanego z kontrolą trzeźwości na polskich obszarach morskich

Przemysław Niewiński, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

19:00 ZAKOŃCZENIE PANELU