LOKALIZACJA


Konferencja odbędzie się na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

AUDYTORIUM B

wpia