KONTAKT


sekretariat@prawo-morskie.pl

Kontakt do sekretariatu Katedry Prawa Morskiego WPiA UG:

Fax: +48 58 523 27 14

Organizatorzy:
Katedra Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk
pokój 4064