DŁUGA NOTKA PRASOWA

Do pobrania: Długa notka prasowa.pdf

W dniu 20 kwietnia 2017 roku, na Wydziale Prawa i Administracji UG odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Bezpieczeństwo morskie”, organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Bezpieczeństwo Morskie” jest poświęcona zagadnieniom, które mają fundamentalne znaczenie dla zarządzania bezpieczną eksploatacją statków morskich i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska, a także ochrony statków i portów morskich. Punktem wyjścia do dyskusji o bezpieczeństwie morskim jest zdatność statku do żeglugi, będąca przejawem prewencji i przezorności. Bezpieczeństwo morskie rozumiane jako stan, w którym ryzyko wystąpienia wypadku morskiego jest ograniczone do akceptowalnego poziomu, wymaga kontroli i ciągłej poprawy procedur. Naruszenie norm i standardów bezpieczeństwa morskiego rodzi odpowiedzialność prawną. W trakcie konferencji zostaną poruszone wybrane zagadnienia prawne dotyczące bezpieczeństwa morskiego zogniskowane w układzie prewencja, kontrola i odpowiedzialność.

Tegorocznej edycji towarzyszyć będzie ponownie panel dla młodych naukowców, który odbędzie się dzień wcześniej – tj. 19 kwietnia 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska, dr hab. Jakub Stelina, profesor nadzwyczajny – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Patronami Medialnymi zostali: Portal Morski, Gospodarka Morska, Radio Gdańsk.

Tegorocznym Partnerem Głównym Konferencji została Remontowa Holding SA. Partnerami Konferencji zostali: Związek Miast i Gmin Morskich, Kancelaria Kacprzak Radcy Prawni, Study in Gdansk, Misiewicz, Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga natomiast wcześniejszej rejestracji. Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, dostępne są na stronie internetowej konferencji pod adresem: www.prawo-morskie.pl.