STRONA GŁÓWNA

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAWA MORSKIEGO


Katedra Prawa Morskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk pragną zaprosić do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego „Bezpieczeństwo Morskie” wszystkie osoby zainteresowane problematyką prawną związaną z bezpieczeństwem morskim, a przede wszystkim: przedstawicieli świata nauki, administracji morskiej, prawników, praktyków oraz studentów prawa ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce.
VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Bezpieczeństwo Morskie” jest poświęcona zagadnieniom, które mają fundamentalne znaczenie dla zarządzania bezpieczną eksploatacją statków morskich i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska, a także ochrony statków i portów morskich.
Punktem wyjścia do dyskusji o bezpieczeństwie morskim jest zdatność statku do żeglugi, będąca przejawem prewencji i przezorności. Bezpieczeństwo morskie rozumiane jako stan, w którym ryzyko wystąpienia wypadku morskiego jest ograniczone do akceptowalnego poziomu, wymaga kontroli i ciągłej poprawy procedur. Naruszenie norm i standardów bezpieczeństwa morskiego rodzi odpowiedzialność prawną.
W trakcie konferencji zostaną poruszone wybrane zagadnienia prawne dotyczące bezpieczeństwa morskiego zogniskowane w układzie prewencja, kontrola i odpowiedzialność.