STRONA GŁÓWNA

Katedra Prawa Morskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk pragną zaprosić do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego „Morskie planowanie przestrzenne” wszystkie osoby zainteresowane problematyką prawną związaną z morskim planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a przede wszystkim: przedstawicieli świata nauki, administracji morskiej, prawników, praktyków oraz studentów prawa ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce.