STRONA GŁÓWNA

VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

PRZEWÓZ ŁADUNKU DROGĄ MORSKĄ

11 kwietnia 2019 roku

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Katedra Prawa Morskiego i ELSA Gdańsk serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego pod tytułem „Przewóz ładunku drogą morską” wszystkie osoby zainteresowane prawnymi aspektami związanymi z przewozem ładunku morskimi statkami handlowymi, a przede wszystkim: przedstawicieli świata nauki, administracji morskiej, prawników, praktyków oraz studentów prawa ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce.

VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Przewóz ładunku drogą morską” jest poświęcona istotnym i często kontrowersyjnym kwestiom prawnym o podstawowym znaczeniu dla międzynarodowego obrotu morskiego, a w szczególności regułom stosowanym przy przewozie ładunku statkami morskimi, w tym prawom i obowiązkom stron umowy przewozu ładunku drogą morską, oraz odpowiedzialności przewoźnika, a także prawu ubezpieczeń morskich związanych z morskim przewozem ładunku.

W czasie konferencji zostaną poruszone zagadnienia osadzone w sferze prawa oraz gospodarki związane ze współczesnymi wyzwaniami międzynarodowego obrotu morskiego. W oparciu o orzecznictwo i praktykę zostaną przedstawione wybrane problemy prawne związane z interpretacją i stosowaniem prawa morskiego w odniesieniu do przewozu ładunku drogą morską, dla którego kluczową rolę odgrywa należyta staranność przewoźnika w zapewnieniu statku zdatnego do żeglugi.